Start sharing pictures with azzlioa and all your friends, sign up for Twitxr
 
azzlioaazzlioa on 15-09-2018 11:12 from 629 Phúc Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam from web
Đây là ổn áp standa giả nhái nhãn hiệu do Công ty Cổ phần Standa Việt Nam sản xuất: standaviet.com/on-ap-standa-gia

Sign in to comment